martes, 29 de diciembre de 2009

PRIMER ESCRIT A LA F.P.V.


Ací deixe la carta oberta dirigida a la F.P.V. relativa a la qüestió de l'excessiu pes de les pilotes de vaqueta pel que fa a les categories d'Aleví i Infantil.


A la Federació de Pilota Valenciana:

El contingut d’aquest escrit compta amb el beneplàcit i total acord dels sotasignants. Un grup de persones que, per damunt de tot, són pares i mares —a més d’alguns monitors i entrenadors de les escoles— de xiquets/es aficionats/des al nostre esport.

Un planter que considerem s’ha de cuidar molt per tal de garantir el futur de la pilota valenciana.

I és precisament prenent eixe argument com a base principal, que ens adrecem a la Federació, a la institució en què ens recolzem tots aquells que gaudim d’aquest meravellós esport, la qual deu anar per davant, creiem, a l’hora de vetlar per l’esmentat planter.

Així les coses ens veiem en l’obligació moral de fer-vos saber la nostra disconformitat en relació a l’assumpte del pes de les pilotes que s’hi està utilitzant —d’acord amb l’actual normativa de galotxa i d’escala i corda— pel que fa als Jocs Esportius de la Comunitat Valenciana i al Campionat de Galotxa del Corte Inglés.

Seguint la lògica del nostre fil argumental creiem moure molta raó al afirmar que els alevins deurien jugar amb pilotes entre trenta-dos i trenta-quatre grams i els infantils de trenta-quatre a trenta-sis. Cal recordar que generacions passades de pilotaris professionals han jugat amb estos pesos.

Cal dir també, abundant en el mateix, que no té ni cap ni peus que en frontó (on la pilota ve rebotada de la paret) estiguen jugant, els alevins, amb badana de trenta-dos grams i en escala i corda i galotxa (amb pilotes molt més fortes per vindre directes de mà a mà) s’utilitze vaqueta de fins trenta-sis grams en la primera modalitat i fins trenta-huit en la segona. Un desficaci.

Ens sembla un gran disbarat, si ens atenem al que hem vist pels trinquets, canxes i carrers, quan s’empren pilotes d’eixos pesos (moltes voltes amb l’agreujant de ser noves) que a l’aire fan mal i quan boten, si venen un poc coentes ni les veuen, atés que pareixen bales. Eixes partides perden tot l’interés per als espectadors i no són plat de gust per als que juguen.

Flac favor li estem fent al futur de la pilota castigant d’esta manera les mans dels jugadors ja que més d’un/a xiquet/a s’ho deixa quan se n’adona que ni tan sols arreglant-se bé la mà pot jugar a gust perquè la pilota continua fent-li mal. El que passa quan es donen estos casos és que el/la xiquet/a acaba avorrint un joc que amb unes pilotes més adequades gaudiria com cal. L’oferta d’esports és molt assortida i variada i pot triar-ne a grapats.

Som conscients, i això és una veritat irrebatible, que per a jugar a pilota és necessari tindre afició. Però no és menys veritat que fins l’afició més arrelada al moll del ossos s’afeblix quan, per les raons exposades, hom no s’ho passa bé jugant; acudix de mala gana als entrenaments i arriba un moment en què tira la tovallola, abandona.

També hem tingut en compte un aspecte amb el que ens podeu rebatre i és que al·legueu que no es fabriquen pilotes d’un pes tan lleuger (32 a 34 gr.), això no es cert, sí que s’en fan.

L’altre argument que esgrimiu és que no les podeu comprar perquè el fabricant no les pot vendre de forma legal. Això no deuria ser cap obstacle. Haurieu de trobar el mètode per a adquirir-les i fer oficial el pes.

Estem ben segurs que el nostre esport guanyaria molt en espectacle, cosa que ara fa pena vore, per contra, quan els jugadors es queixen o simplement la veuen passar i no gosen de ficar-li la mà... perquè els fa mal!

Amb tot el que ací queda escrit ens creiem amb el dret de reclamar la vostra consideració de l’assumpte a la vegada que esperem li doneu una solució definitiva de cara a la propera temporada.

Gràcies.

Esta carta es va presentar emparada per un muntó de firmes de recolzament i amb la intenció que l'assumpte s'abordara en l'assemblea de galotxa a celebrar a Beniparrell en desembre del 2009.

Per desgràcia, el tema no va tindre la relevància que sens dubte mereix i es va desestimar la sol·licitud.


A tall d'això, hem redactat un altre escrit posant de manifest el nostre desacord i ací baix el còpie per a qui tinga curiositat.


A la Federació de Pilota Valenciana:

D’acord amb l’escrit —i recolzant-nos en ell— relatiu al pes excessiu de les pilotes de vaqueta per a categories aleví i infantil que anteriorment presentàrem en esta institució i signat per multitud de persones vinculades a este esport, amb la intenció que es tractara en l’assemblea de galotxa celebrada a Beniparrell el passat mes de desembre, hem de manifestar el nostre desacord amb el resultat de la decisió adoptada, decisió mal justificada al nostre entendre i basada en la mateixa excusa d’abans: que no hi ha pilotes d’aquest pes, argument més que desmuntat pels que sabem com aconseguir-les.

Afegir també que, tot i que la qüestió venia inclosa a l’ordre del dia, la reunió es va centrar en altres assumptes, sembla que “molt més importants”, i el tema que ens ocupa i preocupa quedà com a convidat de pedra passant-lo molt per damunt i sense aprofundir en ell tot el que hauria sigut necessari, cosa que ens fa dubtar si aquell era el lloc més adequat per a tractar-lo.

Amb tot això ens reiterem en la nostra afirmació: sí que es confeccionen pilotes de 32-34 grams (si ens apuren, sempre es poden baixar de pes, llimant-les, aquelles que sobrepassen eixe límit)  i insistim en la solució aportada a l’altre escrit en el sentit que, si la FPV no es capaç de trobar-les, cada club pel seu compte sí que ho pot fer i aportar-les a les partides, igual que es fa en frontó.

Només ens cal una miqueta de voluntat per part dels responsables. Desitgem que prenguen consciència de la importància del tema i, no ho oblidem, comptant amb el recolzament de tots els signants, facen efectiva aquesta proposta incloent-la a la normativa. La prioritat que ha de regnar per damunt de qualsevol altra i que, al capdavall, inspira esta insistència, és que els xiquets li puguen pegar amb ganes per tal que, entre altres objectius,

  • Disfruten del joc i alimenten l’afició.
  • Les escoles de pilota no es queden sense alumnes.
  • Vagen progressant al guanyar en tècnica.
  • Contribuïsquen a l’espectacle que pot oferir este esport.

És necessari, per tant, que la FPV reconsidere, en benefici del nostre esport, la decisió adoptada (no poden passar per alt la gran quantitat de signatures de recolzament, no seria just) i prenga les mesures oportunes per a establir esta norma de limitació de pes de les pilotes en estes categories.

Gràcies.